ಚೀನಾವನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಯಾನಕ ವೈರಸ್‌ಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎನ್ನಬೇಕು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವೈರಸ್‌ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ

ಚೀನಾವನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಯಾನಕ ವೈರಸ್‌ಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎನ್ನಬೇಕು
ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೀನಾ ಕೊರೊನಾದಂತಹ ವೈರಸ್‌ನನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ರೂಪಾದ ವೈರಸ್‌ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈರಸ್ನ ಹೆಸರು ‘ಲಂಗ್ಯಾ’ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವೈರಸ್ ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 35 ಜನರಿಗೆ ಈ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *