ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ!

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆತಂಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಸರು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ರೋಗವನ್ನು ಕ್ರೂಸಿಬಲ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.