ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ II ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಲಂಡನ್‌ನ ವೆಸ್ಟ್‌ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ II ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನು ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಸಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಚಾಪೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ರಾಣಿಯ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಫಿಲಿಪ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಮನೆತನದ ಕಮಾನಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸ್ಥಳವು ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ VI ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *