2023ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಲಿದೆ ಕತ್ತಲು

2023ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ 164 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ದೇಶವು ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.
ಸದ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬೃಹದಾಕಾರದ ರಂಧ್ರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಸೌರ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದು. ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಾಂತೀಯ ಚಂಡಮಾರುತವು ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ.ಸೌರ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಖರವಾದ ತಂತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ, ಎರಡು ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಂಡಮಾರುತದ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *